Theme images by Storman. Powered by Blogger.

Follow by Email

Jagat Paalan-haar Hai Maa

Jagat Paalan-haar Hai Maa,
.

.
Mukti Ka Dham Hai Maa.
.

.
Hamari Bakti Ke Adhar Hai Maa,
.

.
Ham Sab Ki Raksha Ki Avatar Hai Maa.
.

.
‘Happy Navaraatri’.